cz en

WS BUSINESS CONNECTIVITY

KBM 2014 Vám dává příležitost setkat se, v rámci krátkých workshopů, s účastníky této konference z řad zástupců firem podnikajících v bezpečnostním průmyslu, poradenských a vzdělávacích službách, zástupců veřejné správy, destinačních managementů, nadějných studentů vysokých škol a dalších subjektů.Jednotlivá setkání budou probíhat v rámci coffee breaks, oběda a následného slavnostního večera. Koordinátoři KBM 2014 Vám tyto schůzky, po Vaší registraci, zajistí.

Motto těchto setkání zní: the KISS principle (Keep It Short and Simple)...

Níže můžete nalézt malou ochutnávku účastníků dle jejich specializací a pozic!