cz en

SEMINÁŘ KBM 2014

JEDNODENNÍ BEZPEČNOSTNÍ SEMINÁŘ
SECURITY 1-DAY SEMINAR

 

OKAMŽITÁ REAKCE NA BARIKÁDOVÉSITUACE

FIRST RESPONSE TO BARRICADE SITUATIONS

Určeno řídícím složkám působících v objektech, kde může dojít k barikádové situaci: obchodní centra, administrativní budovy, objekty kritické infrastruktury, školy, objekty náboženského či symbolického významu.

Targeted on leaders of teams operating in facilities with possible risk of barricade situation: shopping malls, administrative buildings, critical infrastructure, schools, religious or symbolic facilities.


TÉMATA/ MAIN TOPICS

1. Proměna globálního a lokálního teroristického vydírání
The changing nature of global and local terror extortion
2. Řízení profesionálního vyjednávacího týmu a jeho spolupráce s dalšími bezpečnostními složkami
Operating a professional Crisis Negotiation Unit, and its relations with other combat units
3. Psychologické aspekty krizových situací
The psychological dimension in crisis situations;
4. Případové studie a workshop účastníků
Case Study Analysis and participants´workshop

celkový program/ program zde

LEKTOR/ LECTURER
Moty Cristal, zakladatel NEST Group, generální ředitel Negotiation Strategies

V letech 1994-2001 působil v řadě izraelských politických útvarech na pozici vyjednavače.Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti řešení krizí a krizového jednání. Vyučuje a trénuje vedoucí pracovníky v soukromém i veřejném sektoru po celém světě.

Moty Cristal, is the founder of NEST Group, and the CEO of Negotiation Strategies, LTD.
Between 1994-2001 served in various official negotiation capacities in the Israeli political teams, and has extensive operational experience in crisis management and crisis negotiations. He teaches and trains negotiation and crisis management to senior managers in the private and public sectors worldwide.

POČET OSOB/ No of participants

počet míst je limitován a to 20 účastníky/ max 20 participants

CENA/PRICE

14.990,- Kč bez DPH v ceně je volný vstup na KBM2014  24. 4. 2014 v cenové hodnotě   3.990,- Kč/14.990, - CZK without VAT included in the price is free admission to the  KBM2014

JAZYKOVÁ MUTACE /LANGUAGE

anglický (pro anglicky nemluvící lze zajistit český překlad, nutno tento fakt zmínit v registraci)/english

MÍSTO/LOCALITY

Radio Free Europe / Radio Liberty, Vinohradská 159A, Praha 10 (Pre-registration is required due to security reasons.)

REGISTRACE/REGISTRATION

do 21. 3. 2014/ till 21. 3. 2014