cz en

PROGRAM

ČTVRTEK 24. 4. 2014, Hotel Dorint Don Giovanni Praha
(právo změny vyhrazeno)

Důraz bude kladen na Security Managery a jejich osobní přístup, nasazení, excelentnost, která spočívá v detailech každodenních problémů. Daný program umožní jít do bezpečnosti v jakémkoliv odvětví, protože se jedná o obdobné problémy (banky, velkoobchody, koncerny, logistika, atd.). Přednášky v hlavním programu budou simultánně tlumočeny.

HLAVNÍ PROGRAM
Don Giovanni I a II

8:30 – 9:00 registrace účastníků


9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení - Lidský faktor v bezpečnostním systému (ČJ/ANG)

Jak významnou roli hraje lidský faktor v bezpečnostním systému? V čem je nenahraditelný a jaké jsou jeho limity? Umíme využít jeho potenciál?  Jaké jsou rezervy bezpečnostních manažerů? Jakou roli hraje lidský faktor při páchání trestné činnosti? Tyto a další otázky vyvstávají všem bezpečnostním manažerům, kteří pracují s lidmi a designují systémy proti bezpečnostním hrozbám s využitím nejen technologií, ale i lidí, kteří technologie ovládají
.

9:30 – 10:30 Efektivní management bezpečnostního týmu (ČJ/ANG)

Jak si vybrat správné členy týmu? Jak řešit konflikty? Jak sestavit dobrý výcvikový plán v reálných pracovních podmínkách a bez zvláštního rozpočtu? Jak motivovat členy týmu? Jak skutečně řídit tým a vést ho k týmem sdílenému cíli? Jak správně testovat efektivitu týmu? Bezpečnostní manažer se mnohdy ocitá v pasti každodenní agendy, která mu zabraňuje vykouknout a zorientovat se: kam směřujeme, kde jsme teď, co po lidech reálně chtít, jak to průběžně kontrolovat. Jak na to a jaká je dobrá praxe, budou řešit mezinárodní experti na management bezpečnostních týmů.

Přestávka na kávu 20 min


10:50 – 12:00 Faktor stresu v bezpečnosti – psychologie útočníka a obránce (ČJ/ANG)

Jak využít stres a agresivitu při přípravě na krizové situace? Jak detekovat a využít stres útočníka ve svůj prospěch? Jak pracovat se stresem a panikou veřejnosti při krizových situacích?

DOPROVODNÝ PROGRAM
Don Giovanni II


10:50 – 12:00 Facility Management vs. Security Management (pouze ČJ)

Co je Facility Management a co Security Management? V čem se doplňují a v čem jsou každý nenahraditelný? Kdy a kde chtít rozvíjet jaký systém?

Oběd 60 min

 

13:00 – 14:00 Lidský faktor vs. technologie (ČJ/ANG)

Jaké jsou technologické novinky a jaké jsou jejich limity v lidském faktoru? Jaká je dobrá praxe technologického využití? Kde lze člověka doplnit technikou a kdy musíme pracovat na znalostech člověka?

DOPROVODNÝ PROGRAM
Don Giovanni II

13:00 – 14:00 Projekty ASIS CZ: „Fair Rate in Security“ a "MBAce in Security Management"        (pouze v ČJ)

Ví klient, kolik dostává jeho strážný? Co je reálné žádat po strážných a za jakou cenu? ASIS International – ČR spustila kampaň „Fair rate“ za účel kultivace bezpečnostního trhu a zlepšení podmínek zaměstnanců SBS. Dobrovolným připojením k této iniciativě a dodržením podmínek „Fair rate“ mohou klienti významně změnit stávající alarmující stav, který nevyhovuje ani klientům bezpečnostních služeb, ani strážným SBS. Je v našem společném zájmu začít problém řešit!


Přestávka na kávu 20 min

 

14:20 – 15:30 Kazuistika - protiteroristické cvičení na Rádiu Svobodná Evropa/ Rádio Svoboda simulující útok teroristů a  barikádovou situaci s vyjednáváním (ČJ/ANG)

Jakým způsobem se zachovat při extrémní situaci typu teroristický útok? Co za dilemata čekají na každého přítomného? Jak komunikovat a jakých chyb se vyvarovat při kontaktu s útočníky při barikádové situaci? Jakou roli hraje stres pro útočníky a bezpečnostní složky?


DOPROVODNÝ PROGRAM
Don Giovanni II

14:20 – 15:30 Podvodné jednání a korupce v komerční sféře (pouze v ČJ)

Téměř každý podnikatelský subjekt v ČR pociťuje dopady korupce a ekonomického zločinu, a to buď přímo či nepřímo. V tomto bloku se přednášející budou věnovat fenoménu korupce v obchodním styku, dodržování pravidel a zákonných norem, prevenci a odhalování podvodného jednání. Podle místních statistik se téměř každý druhý identifikovaný podvod uskutečnil za přispění zaměstnance uvnitř společnosti. Boj s pachatelem se tedy v místních podmínkách přesouvá z konkurenčního prostředí dovnitř společnosti. Jak silně se tato problematika podílí na efektivitě společností? A jak se bránit proti, případně jak řešit dopady podvodného jednání?

15:45 – 17:00 Business Connectivity WS „the KISS principle (Keep It Short and Simple)“


17:00 – 19:00 „FIRST RESPONSE“ setkání s vyhlášením cen:


Bezpečnostní manažer roku 2013
Bezpečnostní projekt roku 2013
Bezpečnostní diplomová práce