cz en

Podvodné jednání a korupce v komerční sféře

Petr Moroz, Managing Partner Screening Solutions, s.r.o. (moderátor)


V oboru finanční, korporátní i personální bezpečnosti působí již více než deset let. Patří mezi zakládající členy sdružení ASIS v České a Slovenské republice. Jeho specializací je především oblast vyšetřování finančních podvodů, vnitřní etická problematika společností, a Pre-Employment Screening, tedy ověřování pravdivosti údajů uvedených uchazeči o zaměstnání. Před založením vlastní společnosti působil na vedoucích pozicích v oblasti bezpečnosti a vyšetřování kriminality ve společnostech Ernst & Young, GE Money a Marriott Hotels. Nyní se věnuje vedení společnosti Screening Solutions, která byla první společností na českém trhu poskytující výhradně služby v oblasti ověřování pravdivosti údajů uvedených uchazeči o zaměstnání. V závislosti na stále rostoucí poptávce klientů, rozšířila portfolio poskytovaných služeb o služby v oblasti řízení rizik, vyšetřování podvodného jednání a prevence ztrát.


Kateřina Olahová, Assistant Manager PricewaterhouseCoopers


Olahová působí v oddělení Forenzních služeb společnosti PricewaterhouseCoopers již od roku 2008. Její specializací je vedle samotného vyšetřování podvodů rovněž řízení rizik podvodů, oblast corporate intelligence (prověřování třetích stran), asset tracing (prověřování majetku třetích stran) či podpora klientů při soudních sporech (včetně mezinárodních arbitráží). Účastnila se řady vyšetřování a kontrol interních procesů u společností jak v České republice, tak v zahraničí. Cenné zkušenosti získala Kateřina také účastí na několika statutárních auditech významných mezinárodních společností a v neposlední řadě při spolupráci s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality. V minulých letech se podílela na přípravě a vyhodnocení výsledků Průzkumu hospodářské kriminality, který společnost PricewaterhouseCoopers v globálním měřítku provádí každé dva roky již od roku 2001.


Tomáš Kafka, Ernst & Young, s.r.o.


Tomáš je výkonným ředitelem oddělení investigativních služeb a řešení sporů společnosti EY v České republice. Od roku 2000 působil v pražském zastoupení společnosti Arthur Andersen, kde se podílel na finančních auditech, prověrkách due diligence a vyšetřování podvodů pro širokou škálu klientů. Od roku 2006 se Tomáš věnuje výhradně vyšetřování podvodů a řešení sporů. Tomáš je absolventem fakulty Financí a bankovnictví Univerzity Karlovy v Praze, a dále také certifikovaným účetním znalcem (ACCA). Tomáš získal rozsáhlé mezinárodní zkušenosti s vyšetřováním podvodů, zaváděním komplexních programů prevence podvodného jednání a protikorupčními audity během práce na projektech a jejich vedení v České republice a ve střední a východní Evropě.
 

Leopold Černý, Manažer Screening Solutions, s.r.o.


Po dobu více než 15 let působí v bezpečnostní problematice vysoce odborného charakteru se specializací zejména na korupci, hospodářskou a finanční kriminalitu, zneužívání finančních zájmů EU a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Od roku 2008 působil u Policie ČR ve funkci vedoucího odboru korupce a ochrany zájmů EU v rámci Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, kde řídil tým 50 specialistů zabývajících se vyšetřováním nejzávažnějších a nejexponovanějších případů uvedených problematik v rámci celé ČR. Od roku 2014 vykonává pozici manažera ve společnosti Screening Solutions s.r.o., kde se i nadále věnuje problematice korupce, prevence a vyšetřování podvodného jednání a hospodářské kriminality v komerční sféře. Uvedené problematiky rovněž dlouhodobě prezentuje odborné i laické veřejnosti na půdě rozličných vzdělávacích institucí, státních organizací i soukromých subjektů v rámci své přednáškové činnosti.