cz en

Lidský faktor v.s. technologie

Martin Gren, spoluzakladatel Axis Communications a člen představenstva Axis AB
Jako vizionář společnosti měl a má do dnes, výkonnou a operativní úlohu při vytváření Axis New Business a stěžejních produktů v Evropě, Asii a ve Spojených státech. Hovoříme o síťových tiskových serverech, IBM připojení, ASIC: s, video serverech a state -of-the-art network kamerových systémech. Během let zahájil a byl hnací silou v pozadí několika nových Axis produktů. Pan Gren je člen představenstva Tobii Technology AB, H Lunden Holding AB and Askero Sagoboks Förlag AB. Pan Gren vystudoval výpočetní techniku a elektroniku na univerzitě v Lundu, Švédsko.


Ing. Ivo Rosol, CSc., ředitel vývojové divize OKsystem s.r.o.

Ivo Rosol se narodil se 19. 4. 1958 v Praze, je ženatý a má tři děti.
Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor technická kybernetika. Jako interní aspirant v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV se věnoval se studiu adaptivního řízení procesů popsaných stochastickými modely. Od roku 1986 působil jako odborný asistent na katedře elektrických strojů, přístrojů a pohonů elektrotechnické fakulty ČVUT. Zde se věnoval pedagogické a výzkumné práci v oblasti automatizovaného návrhu elektrických strojů až do roku 1990.
Od roku 1990 pracuje ve společnosti OKsystem, v současné době na pozici ředitele vývojové divize. Jeho současnou specializací jsou podnikové informační systémy, jejich analýza, návrh, implementace a provoz. V rámci této specializace se zabývá otázkami bezpečnosti, aplikace kryptografických technologií a implementací infrastruktury veřejných klíčů (PKI), elektronickému podpisu a problematice čipových karet. Je členem technického výboru TC224 evropské normalizační instituce CEN. Je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím, stupeň utajení Důvěrné, podle zákona 412/2005 Sb

Roman Roxer, M.Sc., technický ředitel divize Zabezpečení objektů, TSS Group s.r.o.
Roman Roxer studoval na City University of Seattle (USA) počítačové systémy a management. Svoje poznatky a bohatou praxi nyní naplno využívá na pozici technického ředitele ve společnosti TSS Group. Tato společnost i díky němu získala významnou pozici na českém a slovenském trhu, kde patří k největším dodavatelům zabezpečovacích systémů. Spolu se svými produktovými manažery se pan Roxer snaží přinášet na trh nejen nové produkty, ale i řešení, které pomáhají implementovat do praxe ve spolupráci se zákazníky, partnery. Za poslední roky se aktivně podílel na desítkách úspěšných projektů s kamerovou a zabezpečovací technikou. Mezi největší z nich patří i nasazení kamerového systému do retailového řetězce, v počtu 2900 kamer, a vytvoření centrálního monitorovacího systému v centrále firmy.
Po dobu působení ve firmě TSS Group se mu podařilo dohodnout spolupráci s několika významnými mezinárodními výrobci, působící na trhu se zabezpečovací technikou. V rámci nadprůměrné spolupráce se stal i jedním z poradců při vytváření a upravování produktů těchto výrobců pro středoevropský trh.

Pavel Kudrna, jednatel Retegate, s. r. o.

Pavel Kudrna absolvoval studium materiálů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Seznámil se zde mimo jiné s technologiemi nedestruktivního testování a ještě jako student se zabýval diagnostikou stavu armatur pro ropovody. Přes pozici vývojáře a kontrolora kvality u předního výrobce zubních a spinálních implantátů se vrátil k technologiím pro sledování stavu konstrukcí - tentokrát primárně pro letecký průmysl. Podařilo se mu sestavit odborný tým, s nímž se pustil do projektu integrace produktů trhu technologií pro sledování stavu konstrukcí a nedestruktivního testování. Hlavní myšlenkou týmu se stalo vybudování unikátního dohledového centra pro zmíněné diagnostické metody a vlastní výrobní program diagnostických přístrojů. Z projektu se posléze vyvinula technologická firma Retegate s vlastním vývojovým zázemím, výrobním programem a dosahem do několika odvětví risk managementu s převratným know-how. V poslední době se zabývá tranferem technologií Retegate používaných v různých průmyslových odvětvích pro neivazivní diagnostiky v lékařství.
Jeho mottem je: Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.

Matěj Bárta, generální ředitel holdingu M2C (moderátor panelu)
Vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti (PACR), získání titulu JUDr.
Podnikání v oboru bezpečnosti jsem se společně se svým bratrem začal věnovat již v roce 1992, kdy naší první zakázkou byla pořadatelská služba ve Státní opeře Praha. Během dvaceti let se nám podařilo vybudovat z pořadatelské agentury nadnárodní holding s ročním obratem přes 1 mld. korun a stali se jedním z nejvetších hráčů na poli bezpečnostních služeb v České republice. Růstu společnosti odpovídal i můj kariérní růst, kde jsem se od pozice bezpečnostního managera dostal až na nynejší pozici Generálního ředitele holdingu M2C, kterou zastávám od května roku 2010. Naše spolecnost je členem několika specializovaných sdružení či komor (AGA, TAPA, Security Club, SPBI, Francouzsko-česká obchodní komora, ICSC, ASIS apod.), já sám se jejich zasedání pravidelně zúčastňuji. Společnost M2C je členěna oborově dle zaměření na profesní divize. Specializovaná divize bezpečnostních technologií byla založena v roce 2002, své služby poskytuje významným klientům z řad obchodně – společenských center, retailových retězů moderních prumyslových a logistických komplexů. M2C také působí na prestižních objektech s nadstandardní společenskou úrovní, administrativních komplexech, či hotelech.