cz en

HISTORIE KBM

1. ročník
15. dubna 2004, Seminář o podnikové bezpečnosti ke vstupu do Evropské Unie
odstartoval tradici konferencí o bezpečnosti. Jeho hlavním tématem byla problematika zaměstnávání cizinců v České republice po jejím vstupu do EU. Dalším tématem byl obecný pohled na problematiku bezpečnosti v České republice. Cílem bylo aktivovat komunikaci mezi odbornou veřejností z řad bezpečnostních manažerů, personalistů a logistiků zahraničních investorů se zástupci státní správy (zejména Policií ČR) a dalších složek v oblasti bezpečnosti. Prezentace můžete nalézt na: www.podnikovabezpecnost.cz/prezentace1.html

2. ročník Konference o podnikové bezpečnosti navázal na seminář, který byl pořádán v roce 2004. Policejní Akademie ČR, která byla u semináře pouze jedním z partnerů, se stala jejím hlavním pořadatelem a záštitu nad tímto ročníkem převzal první náměstek MVČR. Hlavní témata: Progrese loupežných přepadení v ČR; Obchodování s plagiáty na českém trhu; Podniková bezpečnost- aspekty zaměstnanecké kriminality. Prezentace: www.podnikovabezpecnost.cz/prezentace2.html

3. ročník Konference o podnikové bezpečnosti se již tradičně pořádal v jarním období a již po druhé na akademické půdě Policejní akademie České republiky. Konference byla opět rozdělena do dvou tématických workshopů. První byl zaměřen na korupci ve spojení se zaměstnanci. Přednášky přinesly praktické návody, jak se vyvarovat korupci na státních institucích např. obecních úřadech, ale i v soukromém sektoru. Jedním z nejdiskutovanějších témat byl program na snižování podvodné nemocenské, novela zákona o nemocenském pojištění totiž přenášela odpovědnost vyplácení nemocenských dávek na zaměstnavatele a tomu tak vznikali ve spojení s podvodnou nemocností vyšší náklady. Druhý workshop se zabýval problematikou ochrany duševního vlastnictví. Padělky a už ne pouze oblečení, ale i průmyslového a spotřebního zboží zaplavují naši zemi. Výrobci originálních produktů, ale i stát díky tomu přichází o nemalé prostředky. Tento blok se stejně jako v předchozím roce zaměřil na praktické rady, jak předcházet padělání produktů a jak se bránit jejich prodeji. V bloku ochrany duševního vlastnictví došlo i ke srovnání způsobu padělání zboží a rozšířenosti prodeje padělaného zboží v Česku a na Slovensku. Více na: www.podnikovabezpecnost.cz/

Praha dne 11. dubna 2007 - 4. ročník Mezinárodní vědecké konference bezpečnostního managementu
Na konferenci bylo více než 500 účastníků z řad bezpečnostních složek, úřadů státní správy a samosprávy a dále i z řad soukromé sféry. Na bezesporu největší konferenci svého druhu se svými příspěvky vystoupilo na 60 odborníků z domova i ze zahraničí. Cílem konference bylo systematické zvyšování kvality v oblasti bezpečnosti. Se zvyšováním kvality bezpečnostních služeb přímo souvisí i vyhlášení vítěze 1. ročníku soutěže „Bezpečnostní manažer roku 2006", stal se jím Ing. Petr Lédl, vedoucí bezpečnostního oddělení Raiffeissen bank. Závěry z jednotlivých panelů:
2009.kbm2010.cz/2007-4-rocnik-konference-o-podnikove-bezpecnosti.php
 

Konference bezpečnostního managementu 2009 – Legislativa převážila nad krizí
19. 5. 2009, Praha - Přesto, že ročník nesl podtitul: Bezpečnost v období hospodářské krize, přednášky a diskuze se dotýkaly spíše nové legislativní úpravy trhu komerční bezpečnosti. PhDr. Michal Fábera z Orange Group se ve své přednášce věnoval potřebě vzdělávání bezpečnostních pracovníků a to zejména managementu soukromých společností. Dle průzkumu má zaměstnání u bezpečnostní služby asi stejnou vážnost, jako zaměstnání uklízečky. A to i přesto – nebo právě proto – že v oboru bezpečnosti pracuje v české republice celé 1% všech zaměstnaných – což je více lidí než policistů. „ Nebudou-li bezpečnostní pracovníci vzdělaní, nebude mít tento obor nikdy potřebnou vážnost. Vzdělávání znamená zlepšení image celého odvětví,“ dodal Michal Fábera. Panel Boj s plagiáty – běh na dlouhou trať jen potvrdil, že přesto, že ze strany některých dozorových orgánů jako je Celní správa a ČOI, byla dlouhodobě odváděna kvalitní práce, existuje stále mnoho limitů, které je třeba překonat. Na poli padělků stále je a bude co zlepšovat. Tiskové zprávy k jednotlivým panelům:
2009.kbm2010.cz/aktuality.php
 

KBM 2010, Koncept KBM zůstal podobný modelu z předešlého ročníku. Konference je rozdělena do dvou dnů, první den se uskutečnily přednášky, poté slavnostní večírek s vyhlašováním výsledků soutěže Bezpečnostní manažer a Bezpečnostní projekt za rok 2009. Konference se mimo jiné osobně zúčastnil ministr vnitra ČR Ing. Martin Pecina, MBA, jeho 1. náměstek JUDr. Jiří Komorous, dále pak zajímaví zahraniční hosté, za všechny jmenujme Westona Staceyho, výkonného ředitele Americké obchodní komory v České republice. Program této konference byl velice rozmanitý a zahrnoval zajímavá témata, od boje proti korupci, přes sociální intervenci, aktuální trendy v bezpečnostních technologiích až například po profesní vzdělávání v bezpečnostních oborech. Konference se zúčastnilo na 250 spokojených účastníků. Více informací: www.kbm2010.cz/uvodni-strana.php

8. ročník KBM 2011, který se konal pod heslem Bezpečnostní hrozby 21. století, sklidil obrovský úspěch. Akci zaštitovala Policejní akademie ČR, ČVUT a policejní prezident ČR. Zaznamenala mimořádnou účast hostů a přednášejících z České republiky a ze zahraničí. Během 14 panelů vystoupilo více než 75 odborníků, mezi něž patřil například Martin Linhart, ředitel Odboru bezpečnostní politiky MVČR, Josef Požár, děkan PAČR, nebo Jan Noga, náměstek policejního prezidenta.Témata jednotlivých panelů pokrývala tradiční bezpečnostní aspekty i nové hrozby, jako je například počítačová kriminalita a kyberterorismus, zneužívání sociálních sítí, organizované krádeže napracovištích, ohrožení kritické infrastruktury a další. Konference vyvrcholila diskusí o připravovaném zákonu o soukromých bezpečnostních službách, které se zúčastnili představitelé soukromých firem a tvůrci nového zákona z Ministerstva vnitra ČR. kbm.edituj.cz
 

9. ročník KBM 2013, V unikátních prostorách Masarykovy koleje Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) se sešlo přes 160 posluchačů z řad bezpečnostních firem, ambasád, developerů, zástupců regionální veřejné správy, destinačních managementů, novinářů z odborných periodik, nadějných studentů vysokých škol a dalších subjektů. Souhrnně řečeno všichni ti, kteří chtějí přispět ke zlepšení rozvoje bezpečnostního managementu nebo k němu mají co říci. Poměrně velká návštěvnost a pestrost hostů svědčí o atraktivitě zvolených témat a zvoleného formátu konference. Velkou měrou přispěla i z odborného hlediska velmi kvalitní základna panelistů v čele se Stevie Weinbergem (ICT, Izrael), Uzi Morem (CEO MIP Security, Izrael), Erikem Justem (ICTS, ČR), Josefem Rechem (T-Mobile, ČR), Jiřím Halaškou (ČVUT), Gabrielou Holčákovou (Preventivně informační skupina Ostrava) a Jaromírem Průšou (AHOLD, ČR).
Česká pobočka ASIS International tuto konferenci pořádala s cílem podpořit bezpečnostní rozvoj, nabídnout účastníkům konference inspirativní přístupy a ukázat zahraniční zkušenost. Kompletní informace, včetně sborníku:
www.kbm2013.cz/Předání ceny
bezpečnostní projekt roku
na Policejním prezidiu


Fotogalerie KBM 2013