cz en

Faktor stresu v bezpečnosti – psychologie útočníka a obránce

Zdeněk Kalvach, předseda ASIS International ČR (moderátor)
Zdeněk Kalvach působí jako Security Operations Manager na Rádiu Svobodná Evropa a to již od roku 2011. Má odborné znalosti v oblasti politického extremismu. Několik let působil jako vedoucí bezpečnosti na Židovské obci v Praze. Od roku 2013 se věnuje předsednictví v ASIS International. Zdeněk také vzdělává v oblasti bezpečnostního managementu, jeho články můžeme najít např. v Mezinárodní politice s tématy: „Sebevražedné útoky“, či „Antisemitismus jako definice nenávisti“. Stojí za kompletním programem KBM2014.

Robert Eichberger
Robert má 24 leté  zkušenosti s  rakouskou policií  a také s americkou United Nations Security and Safety Service (UNSSS), kde byl pověřen úkoly osobní ochrany,  speciálním provozním řízením včetně úrovně dohledu. Dále sloužil jako United Nations Mission Close Protection Officer ve Východním Timoru (2006) a v Iráku (2009). V současné době  je Robert členem UNSSS Emergency Response Team, kde je odpovědný za školení - provádění operačních taktik. Robert dále školí pokyny první pomoci při jednání s rukojmí a postupy pro různé mimořádné události, které by mohly nastat v ve veřejném světě.

Dušan Vavrečka, spoluzakladatel TGAS s. r. o.
Dušan Vavrečka tvoří nedílnou součást tvůrčího projektového dua společnosti TGAS (Radovan Spáčil, Dušan Vavrečka), kde se oba zásadním způsobem podílejí na vzniku všech bezpečnostních projektů cílených na prevenci kriminogenních jevů a závažných patologických jevů cílených na mládež, postižené a na seniory. Dušan působil 8 let ve zvláštní policejní jednotce a 19 let pracoval v policejních složkách (MP, PČR), v rámci poradenské konsultační činnosti v komerční bezpečnostní sféře. Od roku 1997 se osobně podílel na celé řadě bezpečnostních opatření, má rozsáhle zkušenosti v problematice organizace bezpečnostních opatření s velkým výskytem civilních osob, kde byl očekávaný vysoký předpoklad nutné evakuace a hrozícího HSR (high stres response) tedy stresového faktoru. Od roku 2007 je Licencovaný instruktor Krav maga self defense a Military Krav Maga Instruktor (původní IKMF Eyal Yanilov). Dušan má také zkušenost s "martial arts" a to od roku 1991.

Absolvované kurzy intervence v krizové situaci :

  • IITT Civil CQB/CQC instructor course
  • World Knife Fighting instructor course
  • Air Marshal course level 1-3
  • CQB Combat shooting course


Jakub Otipka, ředitel Krav Maga Global ČR
Ředitel a hlavní instruktor české pobočky Krav Maga Global, největší světové organizace šířící sebeobranný a taktický systém Krav Maga za hranice státu Izrael. Pro práci v této oblasti se rozhodl již jako mladý poté, co byl brutálně napaden neonacisty a následně zařazen do programu ochrany svědků. V současné době se mimo spolupráce s předními útvary a jednotkami policie a armády ČR po většinu času věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti žen a dětí. Je mj. autorem projektu Nenechte si ubližovat. www.nenechtesiublizovat.cz

Tibor A. Brečka – generální sekretář KPA
Působí jako externí odborný asistent na katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a jako člen Posttraumatického týmu Policie ČR pro středočeský kraj. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof a etikou, je autorem několika publikací a odborných článků. Je psychoterapeut a v současnosti také doktorand KTF UK v Praze.