cz en

Efektivní management bezpečnostního týmu

Tereza Marie Dočkalová, lektorka a profesionální koučka, majitelka společnosti COACHINGWORLD
Tereza je spoluautorkou a vydavatelkou českého překladu knihy THE BUSINESS TRANSFORMED - český název JAK TO DĚLAT V BUSINESSU, rovněž je autorkou AKREDITOVANÝCH VÝCVIKŮ koučů (akreditováno MŠMT, probíhá akreditace na ICF). Tereza se zaměřuje na rozvoj technik používaných ve výsledkově orientovaném koučování a rozvoji lektroského týmu. Průběžně monitoruje standard kvality vyuky a sdíleného know how tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita vyuky. Tereza se též velmi aktivně podílí na výuce a rozvoji dalších specializovaných programů pro kouče Familly coaching, NLP akademie, finanční gramotnost, rewriting osobní historie a limbického otisku.

Christian Paul, Head of Cluster Security & Crisis Management CEE, Siemens AG Österreich

Christian Paul, Head of Cluster Security & Crisis Management CEE, Siemens AG Österreich
Christian získal 20 let zkušeností v oblasti veřejné bezpečnosti (Armáda, Policie a Organizace spojených národů) především v rámci speciálních operačních přiřazeních (např. byl 9 let ve speciální zásahové jednotce a HRT - "WEGA" Vídeň, nebo v Organizaci spojených národů zvláštní tým „Six“ v Kosovu). Strávil více než tři roky v různých misích (např. Kosovo, Irák, ...) v předních pozicích. V roce 2011 přešel do veřejného sektoru jako Cluster Security Expert of Siemens AG Österreich for Central and Eastern Europe (CEE)a byl povýšen v roce 2012 jako vedoucí clusteru bezpečnost a krizové řízení pro CEE (Head of Cluster Security & Crisis Management for CEE). Je také jedním ze tří manažerů, kteří řeší Krizové řízení v Rakousku a CEE. Od roku 2009 také učí na vídeňské Univerzitě aplikovaných věd (studie oblasti bezpečnosti a řízení bezpečnosti) a od roku 2012 je zodpovědný "Vedoucí lektor" pro modul "Řízení bezpečnosti".
Christian vystudoval University of Applied Sciences Vídeň (bezpečnost a řízení bezpečnosti). Je držitelem několika instruktorských certifikací (použití síly, střelné zbraně, ochrana,...) plus několik civilních a veřejné certifikací (např. riziko správce dle ONR 49003, OHSAS 18001 manažer, požární bezpečnostní technik, bezpečnostní inspektor, policejní potápěč/Shipleader,...).Petr Brichcín, Managing Partner Brain Point, v.o.s.

Více než 20 let působí jako psycholog v různých oblastech a prostředích. Specializuje se na diagnostiku a rozvoj klíčových profesních dovedností. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a psychodiagnostických metod (mj. Test of Volitional Regulation – TVOR). Působí také jako vysokoškolský pedagog, vyučuje v programech MBA. Věnuje se problematice Talent Managementu a týmových rozvojových programů. Při zvyšování efektivity týmů aplikuje principy Lean Managementu a Lean Psychology. S bezpečnostní problematikou se seznámil v letech 2008-2010 jako HR ředitel společnosti Fosfa (největší zpracovatel žlutého fosforu ve střední a východní Evropě). Poradenství a koučinku Security Managerů a jejich týmů se věnuje od roku 2011.


Ladislav Kašpar, Manager for Security and Emergency Response Planning at Czech Airlines j.s.c.
Ing. Ladislav Kašpar již více jak 15let působí ve společnosti ČSA a.s. v různých manažerských pozicích v bezpečnostní oblasti. V současné době zastává pozici manažera security a krizových situací ČSA a.s. a bezpečnostního ředitele dle zákona č.412/2005 Sb. V rámci Společnosti odpovídá za oblast security se zaměřením na ochranu civilního letectví před protiprávními činy, personální a technologickou bezpečnost, ochranu a správu majetku a ochranu utajovaných informací. Mimo jiné do jeho dalších odpovědností patří krizové plánování, ochrana životního prostření, požární ochrana a BOZP ČSA a.s. Dále zastává prozici security manažera pro společnosti Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics. Působí také jako vysokoškolský pedagog - je členem katedry letecké dopravy Vysoké školy obchodní v Praze, kde se věnuje vedení bakalářských a diplomových prací zaměřených na bezpečnostní problematiku. Ing. Ladislav Kašpar je držitelem bezpečnostní prověrky NBÚ ČR na stupeň důvěrné, držitelem Osvědčení instruktora k provádění bezpečnostního školení vydaného MDČR a držitelem Povolení k provádění kontrol (II. Stupeň systému řízení kvality) vydaného MDČR.