cz en

Bezpečnostní manažer roku 2013

 
Cíl a zaměření soutěže

Cílem vyhlášení této soutěže je stimulace rozvoje bezpečnostního managementu v českých podmínkách, a to formou ocenění osobností přispívajících k řízení bezpečnostního průmyslu, které se zasloužily o kultivaci bezpečnostního průmyslu a bezpečnostních věd v České republice. Pro rok 2013 také vybereme a oceníme bezpečnostního manažera, který v rozvíjejícím se prostředí bezpečnostního průmyslu České republiky vyčnívá nad ostatními svou kvalitou a přínosem oboru.

Soutěž by měla upozornit na manažerské metody, postupy, nadstandardní a netradiční výsledky, kterých svou prací bezpečnostní manažeři dosáhli, a také představit nekonvenční řešení bezpečnostních otázek formou bezpečnostního projektu, který je v naší zemi základem pro další rozvoj uvažování bezpečnostních expertů.

Podmínky pro účast v soutěži
 • soutěž je veřejná, nominace do soutěže mohou podávat právnické osoby, fyzické osoby, ministerstva, svazy měst a obcí, zastupitelstva všech stupňů, banky, investiční fondy, zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní svazy, asociace, unie, hospodářské komory, správní nebo statutární orgány firem, družstev, případně další instituce, s jakýmkoliv vztahem i bez vztahu k nominovanému
 • zaslání přihlášky ve formuláři písemně nebo elektronicky
 • přihlášky zasílejte do 31. 3. 2014

Bezpečnostní manažer roku

Soutěžící musí vyhovovat těmto kritériím:

 • je manažerem / ředitelem / odborníkem v oblasti bezpečnostního managementu či průmyslu, a to v soukromém nebo státním podniku, družstvu nebo subjektu jiné právní formy, který má sídlo v EU
 • působí v oblasti bezpečnostního managementu či průmyslu nejméně 3 roky
 • má vysoký stupeň kvalifikace ve svém oboru
 • vyznačuje se invenčním myšlením v bezpečnostním oboru
 • má osobní podíl na kultivaci, úspěšnosti a rozvoji bezpečnostního managementu či průmyslu
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání na českém i zahraničním trhu
 • vyhovuje veškerým legislativním požadavkům kladeným na obor bezpečnosti (např. nesmí mít záznam v Rejstříku trestů)
 • může být členem sdružení ASIS International
 • musí být občanem EU a působit v rámci EU

 

 VÝHERCE SOUTĚŽE ZÍSKÁVÁ

Kurz Celostního koučování (5 modulů) od společnosti CoachingWorld. V prvních čtyřech modulech zvládnou jeho absolventi teoreticky i prakticky koučovací techniky a vedení koučovací konverzace. Pátý modul je koncipován tak, aby pomohl koučům po úspěšné certifikaci v prvních čtyřech modulech začít budovat úspěšnou karieru kouče včetně přípravy na mezinárodní certifikaci (ACC, PCC).V pátém modulu se proti předchozím čtyřem kouč zabývá sebou samotným jako osobností. Má možnost si nadefinovat své silné a slabé stránky v koučování, ujasní si svůj směr a jak vnímá sebe ve vztahu s klientem, zjistí, jak je v souladu s jednotlivými kompetencemi kouče a jak chce formovat a budovat svoje podnikání. Kouč bude na konci umět vytvářet jedinečné marketingové strategie, které mu pomohou odlišit se na trhu. Bude se umět zvyšovat svou konkurenceschopnost a inovovat své služby pro klienta tak, aby byl na trhu neustále jedničkou!více informací: coachingworld.cz/cs/holistic-coaching-akreditovany-kurz-profesionalniho-koucovani

HISTORIE: BEZPEČNOSTNÍ MANAŽER ROKU
 • 2012  Ing. Martin Bílek, bezpečnostní ředitel ČEPS
 • 2011  konference se nekonala, tudíž ani soutěž
 • 2010  Ing. Jaromír Průša, Risk & Security Manager AHOLD Česká republika a. s.
 • 2009  Ing. Marek Pour, Security Manager CZ/SK Coca - Cola HBC Česká republika s. r. o.
 • 2008  Dr. Oldřich Krejčí,  ředitel odboru technické správy a bezpečnosti J & T Bank
 • 2007 
 • 2006  Ing. Petr Lédl, Head of Security Department Raiffeissen bank