cz en

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU 2014

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 nabídl jubilejní již 10. ročník mezinárodní Konference bezpečnostního managementu 2014 témata ze světa komerční i nekomerční bezpečnosti a bezpečnostních technologií zaměřené na „Lidský faktor v bezpečnostním systému“. Pořadatelem této konference byla česká pobočka ASIS International ČR, jejíž základní vizí je rozvoj celosvětové bezpečnosti.

"Cílem ročníku je nabídnout posluchačům program, který se bude věnovat detailům a umožní jít do bezpečnosti v jakémkoliv odvětví, protože se jedná o obdobné problémy. Důraz bude kladen na Security Manažery a jejich osobní přístup, nasazení, excelentnost, která spočívá v detailech každodenních problémů," zmiňoval v samotných začátcích příprav této konference předseda ASIS International ČR, pan Zdeněk Kalvach. Tento cíl byl beze zbytku naplněn. V konferenčních prostorách Dorint Don Giovanni se sešlo přes 200 účastníků specializovaných na výrobní a obchodní závody, bankovnictví, dodavatelé služeb, letecký průmysl, bezpečnostní služby a technologie aj.

Ke slavnostnímu zahájení věnující se nenahraditelnosti lidského potenciálu, byl pozván i přední odborník na bezpečnost pan Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D. ředitel odboru zahraničních pracovišť
Ministerstva obrany ČR, v jehož odborné kompetenci je oblast vojenské diplomacie při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Pan doktor Kutěj byl přizván, aby krátce okomentoval současnou situaci na Ukrajině. Zmiňoval důležitá fakta o Ruské federaci, která si veřejnost neuvědomuje. Hlavně to, jak se stále divíme, že se Rusko může takto chovat, bohužel tato velmoc má své DNA pevně dáno a změnit toto generační chování půjde velmi těžko, nehledě na to, že Rusko se řídí mottem „kde nepomůže síla, pomůže ještě větší síla“.

Hlavní panel konference „Efektivní management bezpečnostního týmu“ propojil sféru koučů a bezpečnostních manažerů, kteří nabádali posluchače tím, jak skutečně řídit tým a vést ho k týmem stanovenému cíli. Účastníci konference mohli vidět i fyzickou ukázku rychlého vyhodnocení situace, či okamžitých potřeb manažera, kterou s pomocí flipchartu a účastníka z pléna nastínila Tereza Marie Dočkalová, lektorka a profesionální koučka. „Efektivní management bezpečnostního týmu je kombinací dobrého řemesla a umění. Řemeslo spočívá v dovednosti vést správné lidi ve správný čas správným směrem. Umění je rozpoznat, co je "správné", dodává k zamyšlení jeden z panelistů pan Petr Brichcín, psycholog působící v různých oblastech a prostředích. Je tedy nutné mít srovnané své hodnoty a stále se vyvíjet, vývoj sebe sama totiž budujeme po celý svůj život.


Doprovodný panel FACILITY MANAGEMENT V. S. SECURITY MANAGEMENT měl u posluchačů velký úspěch. V tomto diskusním panelu vedle sebe vystoupili tři Security Manažeři (Marek Pour - Security manager CZ & SK, Coca – Cola HBC Česká republika s.r.o., Martin Bílek - bezpečnostní ředitel společnosti ČEPS, Petr Janovský - divizní ředitel Divize průmyslu holdingu M2C; moderátorem panelu byl Jaromír Průša, Manager Facility Services Ahold Czech Republic a.s.) a jeden Facility Manažer (Roman Balogh - ředitel společnosti KD Pragma a člen představenstva asociace IFMA CZ). I v sále převažovali hlavně bezpečnostní ředitelé/manažeři. Resume tohoto panelu je jednoznačné - tyto dva sektory mezi sebou nesmí soupeřit, ale musí býti právoplatnými partnery.

Jak pracovat se stresem a panikou na veřejnosti při krizových situacích, tak na toto téma debatovali panelisté v panelu Faktor stresu v bezpečnosti – psychologie útočníka a obránce. Existuje několik technik jak pracovat se stresem, např. meditací – dýcháním a la zastav se na minutu a čekej. „Ale ze všeho nejdříve musíte poznat svůj strach, pochopit co se s Vámi děje, následně ovládat tyto emoce, a pak se můžete stát vítězi v krizové situaci“, dodává Radovan Spáčil, majitel společnosti Tactical Gear and Solutions (TGAS). Stres prostě a jednoduše patří k našemu životu, ale dá se brát samozřejmě i pozitivně. Jak říká Tibor Brečka, psychoterapeut a generální sekretář KPA: „ To, že jste paranoidní, ještě neznamená, že po Vás nejdou.“

Panel Lidský faktor v. s. Technologie představil svět několika technologií. První z nich byly inteligentní funkce kamer, tedy kombinace kamer a softwaru. Druhou technologickou novinkou byly mobilní aplikace určené pro iPhone a Android, nazvané BABEL od společnosti OKsystem s. r. o. Roman Roxer, technický ředitel TSS Group, jeden z panelistů sděluje: „ Dobrý kamerový systém tvoří kombinace kamer a software. Správná volba těchto komponentů zaručí nejen funkčnost, ale i užitečnost celého systému. Adekvátní volba kamer s přiměřeným rozlišením zajistí to, že nám žádný detail neuteče. V dnešní době jsou na trhu kamery s rozlišením 1mpx – 29 mpx v různém provedení. Výběrem kamer to samozřejmě jen začíná a je velmi důležité, abychom měli i software, díky kterému dokážeme efektivně pracovat s kamerovým systémem. Může se stát, že lidský faktor selže při monitorování objektu, a proto musíme mít technologii, která možná selhání eliminuje.“ Tyto technologické novinky nám velmi usnadňují život a jsou lepší než lidské oko, bohužel nás zbavují lidskosti, jsme totiž více pohodlní. Jak zmiňuje Ivo Rosol, ředitel vývojové divize OKsystem s.r.o.: Vše, co o sobě prozrazujeme, má svojí cenu a svého kupce. Vždy, když je něco užitečného nabízeno zdarma, měli bychom zpozornět. V současné době patří mezi oblíbené a „trendy“ služby zdarma komunikace prostřednictvím mobilních aplikací a služeb (Skype, Viber, WhatsApp…). Tyto aplikace jsou zdarma, neobsahují reklamy, za obrovské servery v pozadí uživatelé nic neplatí – na čem je tedy založen obchodní model? Samozřejmě na obchodu s informacemi obsaženými v přenášených zprávách. Zdarma lze též ukládat data v internetových úložištích (Dropbox, SkyDrive, iCloud…), zdarma lze využívat e-mail služby v cloudu, zdarma lze vyhledávat… Kromě služeb nabízených zdarma široké veřejnosti, nastává epocha vymístění IT služeb z firem a organizací do cloudu. V cloudu má být vše levnější, bezpečnější, dostupné a škálovatelné. Firmy nebudou muset udržovat svojí IT infrastrukturu, zaměstnávat drahé odborníky – zkrátka, nemusí všem těm technickým složitostem rozumět, stačí jen služby používat a řádně za ně platit. Vychovává se ideální zákazník, o kterém „velký cloud“ všechno ví, který tomu moc nerozumí, ale konzumuje služby zdarma i placené a bez čtení souhlasí s podmínkami poskytování služeb. Brání se získávání informací, šifruje veškerou komunikaci. Prosím, apeluji na Vás, udržuje si kompetenci, nesvěřuje data klíčová pro své podnikání aplikacím v cloudu.

„Když začneme porovnávat lidský faktor v.s. technologie v rámci videodohledu, jedno je jisté: Musíme spolupracovat, abychom dnes i v budoucnu dosáhli optimální účinnosti na cestě k inteligentnějšímu, bezpečnějšímu a lépe chráněnému světu,“ rekapituluje Martin Gren, spoluzakladatel Axis Communications.

Projekt ASIS CZ: „Fair Rate in Security“  představil akci, která bude spuštěna v příštím roce. Účelem kampaně je kultivace bezpečnostního trhu a zlepšení podmínek zaměstnanců SBS. Dobrovolným připojením k této iniciativě a dodržením podmínek FAIR RATE mohou klienti významně změnit stávající alarmující stav, který nevyhovuje ani klientům bezpečnostních služeb, ani strážným“, zmiňoval předseda ASIS International ČR, pan Zdeněk Kalvach. Cílem kampaně je pak upozornit klienta na mzdu, kterou jejich strážní dostanou a ujasnit si, jakou kvalitu služeb je možné za jakou cenu očekávat a získat. Dalším cílem je pak znemožnit soukromým bezpečnostním službám v rámci fakturované hodinové sazby jít pod určitou míru při vyplácení svých zaměstnanců, a tak zajistit vyšší platové podmínky a kvalitnější nabídku služeb. Projekt FAIR RATE se nebude týkat pouze soukromých firem, ale i státní správy.

Kazuistika - protiteroristické cvičení na Rádiu Svobodná Evropa/ Rádio Svoboda simulující útok teroristů a barikádovou situaci s vyjednáváním
Přednášejícími tohoto bloku byli pánové Paul H. Haertel, Supervisory Special Agent U. S. Embassy, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation a Miroslav Vymyslický, národní koordinátor krizového vyjednávání Policie ČR. Pan Vymyslický představil náplň práce vyjednavačů a mimo jiné zmínil, že vyjednavači vyjíždějí v ČR k 100 případům ročně (70 % z tohoto čísla tvoří vyjednávání se sebevrahy). Dále pan Vymyslický zdůrazňoval fakt, že
při vyjednávání a nejenom při vyjednávání, jenom jednoduché věci spolu se selským rozumem fungují.

Doprovodné video k tomuto panelu můžete nalézt zde http://we.tl/NVNTsOgs5e Jednalo se o následující akci. Dne 25.2.2014 se v sídle RFE/RL uskutečnilo bezpečnostní cvičení simulující teroristický útok. Jednalo se o unikátní společné cvičení bezpečnostního týmu M2C a složek Integrovaného záchranného systému (IZS), do kterého se zapojil i Útvar rychlého nasazení Policie ČR (URNA). Cílem cvičení bylo otestovat taktickou reakci bezpečnostního týmu M2C pro zvolený „modus operandi“ a dále prověřit spolupráci se složkami IZS. Cvičení bylo mimořádné svou realističností, testovalo nejen rozhodovací procesy, ale i reálnou operativní úroveň. Časový harmonogram nebyl uzpůsoben cvičení, ale sledoval reálný vývoj.

Podvodné jednání a korupce v komerční sféře
Panelisté tohoto panelu se shodli, že i přes nárůst odhalených případů podvodného a korupčního jednání zaměstnanců společností působících v rámci celé ČR není znatelný nárůst zdrojů určených pro prevenci a odhalování takového neetického, či přímo nezákonného jednání. Jednou z cest prevence je nedávno zavedený zákon o Trestní odpovědnosti právnických osob, který však potřebuje pro maximální efektivitu doznat jistých změn a rovněž je třeba vyčkat na první rozsudky, které ukáží potenciální efektivitu této legislativy. Přednášející se nicméně jednohlasně shodli v tom, že je třeba, aby společnosti působící v ČR byly na dopady této legislativy připraveny a to nejen z pohledu požadavků zákona, ale rovněž práv a povinností jednotlivých právnických subjektů, zajištění kontinuity obchodních činností atd.

SOUTĚŽE KBM 2014
V rámci odpolední After Party KBM2014 byly vyhlášeny následující soutěže: Bezpečnostní projekt roku 2013, Bezpečnostní manažer roku 2013, Bezpečnostní bakalářská práce roku; a dvě novinky: Speciální ocenění za diplomovou práci a soutěž Security Magazínu – Dlouhodobý přínos na bezpečnostním trhu. Cílem vyhlášení těchto soutěží byla stimulace rozvoje bezpečnostního managementu v českých podmínkách, a to formou ocenění osobností přispívajících k řízení bezpečnostního průmyslu, které se zasloužily o kultivaci bezpečnostního průmyslu a bezpečnostních věd v České republice. Výherci těchto soutěží pro tyto ročníky jsou:

• VII. ročník Bezpečnostní manažer roku 2013
Zdeněk Kalvach, předseda ASIS International ČR, za celorepublikový systém podpory, výcviku, školení a inovativních řešení v rámci světových bezpečnostních hrozeb – terorismus, extremismus, antisemitismus včetně přípravy a realizace jedinečného protiteroristického cvičení na rádiu Svobodná Evropa společně s IZS, útvarem rychlého nasazení Policie ČR (URNA) a zaměstnanců RFE.

• V. ročník Bezpečnostní projekt roku 2013
Portál Scaut společnosti Screening Solutions s. r. o.

Portál SCAUT je moderním nástrojem řízení rizik spojených s lidským kapitálem. SCAUT maximálně zjednodušuje administrativu spojenou s ověřením rizik plynoucích z finanční situace, podnikatelských aktivit a potenciálních skrytých konfliktů zájmů. www.scaut.cz

• II. ročník Bezpečnostní diplomová práce
Kriminalita spojená s užíváním drog (zaměření na „opatřovací“ kriminalitu)
autor Bc. Magdaléna Šormová (Policejní akademie České republiky v Praze, rok vydání 2013)

• Speciální ocenění za diplomovou práci
Hodnocení intenzity útoku
Autor Ing. Petra Žalmánková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta aplikované informatiky, rok 2012


• soutěž Security Magazínu – „Dlouhodobý přínos na bezpečnostním trhu“

Mgr. Bc. Tereza Daňková, vedoucí pracoviště autorizací na odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV ČR, za celorepublikový systém podpory, výcviku, školení a kontroly školitelů v rámci zkoušky odborné způsobilosti pro výkon pracovní činnosti strážný, který podporuje profesionální výkon služby jednotlivých strážných bezpečnostních agentur a rozvoj podnikání v komerční bezpečnosti. Dále za zastoupení „bezpečnosti“ v tzv. Sektorové radě pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce. Základním posláním sektoru bezpečnosti a ochrany osob a majetku je zejména ochrana zájmů a zajištění potřeb podnikatelů působících v této sféře v souladu s obecně závaznými právními normami České republiky a ve světě bezpečnostního služeb uznávanými standardy, zejména pak standardy Evropské unie.

Více informací:
Zdeněk Kalvach, předseda ASIS International ČR
e-mail:
info@asiscz.org
http://www.asiscz.org/